Myre Kysthotell jobber med å få på plass en løsning for elektronisk booking av hotellrom.

I mellomtiden må booking foregå per e-post eller telefon / direktehenvendelser.

Tlf: 76 11 99 20

E-post: booking@myrekysthotell.no